Har jeg ret til at vælge min egen strafferetsadvokat?

Strafferetsadvokat

Er du blevet sigtet for en forbrydelse af politiet, har du ret til at få en forsvarsadvokat – dette kaldes også for enten en forsvarer eller en strafferetsadvokat. Denne advokat har til formål at hjælpe dig under din straffesag.

Dette indebærer bl.a., at han eller hun skal fungere som din rådgiver under sagen. Hertil er det vigtigt, at det er gjort klart, at forsvarerne kun har til opgave at varetage dine interesse. Det er ikke blot gældende, hvis du skal afhøres af politiet, men også, når sagen er for retten.

Såfremt der er tale om en sag, der har ført til, at du er blevet varetægtsfængslet, er det også muligt for din forsvarsadvokat at besøge dig i fængslet, så I sammen kan drøfte din sag.

Der er frit advokatvalg i Danmark

I Danmark har du ret til selv at vælge din forsvarer blandt alle landets advokater. Det vil sige, at der ikke er nogen begrænsninger for, hvilken af de mange advokater i Danmark, du kan vælge til at fungere som netop din forsvarsadvokat.

Det er også noget, der gør sig gældende, til trods for, at du af retten allerede er blevet beskikket en advokat. Det er kun i meget få tilfælde, at det er muligt for retten at afvise, at du kan skifte til en anden forsvarsadvokat efter eget valg.

Dette kan forhindre frit advokatvalg

Det er dog vigtigt, at du er klar over, at beskikkelsen af en forsvarer er personlig. Derfor vil det som udgangspunkt også være advokaten selv, der møder ind i sagen. Som følge af dette, er der også situationer, hvor retten kan nægte, at du skifter til en given advokat.

Hvis den valgte advokat ikke har mulighed for at møde ind til sagen med det samme, og det af denne grund vil føre til en længere udsættelse af sagen, er det muligt for retten at afvise det. Her vil blive taget hensyn til en hurtig proces for offer og tiltalt, da det vejer tungere end et frit advokatvalg.

Du skal – som udgangspunkt – selv kontakte den ønskede advokat

Som udgangspunkt er det dig selv, der skal rette henvendelse til den forsvarer, du ønsker, der skal tage sig af din sag. Det er dog ikke altid, at du har mulighed for at gøre dette, men det betyder dog ikke, at det ikke kan lade sig gøre at skifte til en ny forsvarer.

Hvis du ikke selv har mulighed for at kontakte den ønskede advokat, fordi du f.eks. er varetægtsfængslet, er det muligt at oplyse enten politi, fængselspersonale eller retten om, at du ønsker at skifte til en bestemt forsvarsadvokat.

Når du har gjort dette, vil det være den nye advokat, der vil tage sig af alt det fornødne i forhold til både ret, politi og den tidligere forsvarer. Som regel vil der dog gå et par dage, før der er styr på det hele. Når der er det, så vil din nye forsvarer rette henvendelse til dig, så I kan drøfte sagen.