Lederuddannelse – forbliv i øjenhøjde med livet (og dit job)

Lederuddannelse – forbliv i øjenhøjde med livet (og dit job)

Lederuddannelse er nødvendigt for lederen. Men (ud)dannelse er også nødvendigt for mennesket. Uddannelse er ikke kun noget, som man burde tage, når man er barn og ung og måske går i folkeskole, gymnasium, teknisk skole eller universitet. Man bliver aldrig, aldrig for gammel til at lære. Man kan altid blive klogere. For man møder hele tiden nye sider af livet, nye sider, der kræver ny viden, metoder og læring for at kunne håndteres. At tage lederuddannelse er altså at følge den fodring, livet stiller en, nemlig konstant at forblive i øjenhøjde med netop livet igennem fortløbende (ud)dannelse. Lederuddannelse er selvfølgelig en specifik form for dannelse. Det er, sjovt nok, at træne sine færdigheder i at lede andre mennesker. Men selvom begrebet ”lederuddannelse” er nem at forklare, og nødvendigheden af lederuddannelse ligeså (for hvem har ikke haft eller kender til skrækhistorier om dårlige ledere), er den ikke nem at praktisere. Det er ikke noget, som man bare nødvendigvis kan, som en slags naturlig evne, som man skulle være født med. Nej, det er en færdighed, der kan, bør (og skal) trænes, hvis man vil sikre sig, at man er og forbliver en god leder. Lederuddannelse er derfor vigtigt. Det sikrer den respektive leders kvaliteter. For der er mange forskellige mennesker derude i den store vide verden, som vi kalder for vores arbejdsplads, fodboldklub, foreningsliv osv., som kræver forskellige kompetencer, hvis disse skal håndteres, motiveres og performe. Lederuddannelse er nødvendig her. Ligeledes er der mange forskellige opgaver (og altid nye, der opstår i en verden i rivende udvikling), der skal tages stilling til, løses og håndteres. Dette kan man nødvendigvis ikke ”bare” gøre. Måske i nogle tilfælde. Men ikke i andre. Lederuddannelse må der til.

Lederuddannelse – en livslang ”foreteelse”

Man kunne måske som gammel leder sige: ”ah, er det nu nødvendigt med mere lederuddannelse? Jeg har jo så meget erfaring og har været til så mange kurser igennem mit lange, lange arbejdsliv. Det må jeg kunne trække på. Ja, det må være tilstrækkeligt.” Uden tvivl er du kompetent, men (som sagt) opstår der som regel altid nye opgaver, som man må ajourføre sig med som leder. Og hvis ikke opgaver så menneskerne. Enhver generation er forskellig. Enhver generation har sine egne særegenheder. Har sin egen måde at skulle håndteres på. Lederuddannelse sikrer, at man er kvalificeret til at lede på tværs af generationer. Lederuddannelse sikrer nemlig også, at man er i stand til at lede de mennesker, som man ellers ikke omgås (i privaten). Som ældre leder kunne dette f.eks. være den yngre generation.

Lederuddannelse – få sendt jeres ledere afsted!

Det er den pågældende organisations ansvar, at dens ledere bliver sendt afsted. Så hvis du har ansvaret for sådanne leder, så send dem (og dig selv) afsted. Giv jer selv muligheden for uddannelse. For lederuddannelse, der med garanti vil styrke jeres organisation. Som med garanti både vil styrke jeres output, men også jeres trivsel. Der er altså kun noget at vinde. Så hvad er der dog at vente på?