Steder, hvor du kan købe e-væske i København

Når du vælger at bytte de traditionelle cigaretter ud med e-cigaretterne, møder du en helt ny verden. Her skal du til at vælge mærke og type og minsandten også smag. Derudover skal du også til at finde ud af, hvor du kan købe e-væske. Det kan nemlig kun købes i specialbutikker og ikke nede i supermarkedet eller i den nærmeste døgnkiosk, sådan som du er vant til. Heldigvis findes der både fine steder i København og gode hjemmesider, med levering på under et døgn.

Fysiske butikker

Der findes efterhånden en del fysiske butikker rundt omkring i København, og det vil ikke være svært at finde en i dit område. Alene i København K findes der rigtig gode butikker såsom, Din eCigaret i København, SmokeIt og Smartcig El cigaretter, alle indenfor kort afstand af hinanden. I dag er det dog langt mere almindeligt at bestille online, når du først lige har fået styr på, hvad du har brug for og ikke har behov for vejledning.

Bestil online fra København

Stort set alle fysiske e-cigaret butikker har i dag størst fokus på online salg. Størstedelen af kunderne foretrækker nemlig at handle online, hvor det er nemmere at danne sig overblik over de forskellige muligheder, og hvor man kan bestille i ro og mag på det tidspunkt på døgnet, der passer en bedst. Bestiller du fra en butik i København kan du forvente dag-til-dag levering, så du heller ikke skal vente længe. Du kan sagtens forvente at finde bedre priser og bedre tilbud online frem for i de fysiske butikker.

For nybegynderen

Har du lige bestemt dig til at skifte til e-cigaretter, kan det virke lidt svært at gennemskue, hvad du har brug for. Her kan det selvfølgelig hjælpe at tage ind til en fysisk butik og få vejledning. Du vil også kunne finde guides online, eller få en lille intro af en ven, hvis du kender nogen der damper selv. Systemet er det samme uanset hvilket mærke du vælger. Online kan du også sagtens købe startersæt, så du ikke står og mangler noget, når du er klar til at prøve første gang.

Er det sundere end at ryge traditionelle cigaretter?

E-cigaretter er stadig forholdsvis nye på markedet. Som udgangspunkt anses det som sundere end at ryge traditionelle cigaretter, men vi ved stadig ikke meget om eventuelle langsigtede bivirkninger. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke at ryge hverken traditionelle eller e-cigaretter.